urobím všetko pre tvoje zdravie a úspech

čím sa zaoberám:

zdravý život

"Žiadne bohatstvo na svete sa nedá zrovnať so zdravým telom."

cesta k úspechu

"Cesta k úspechu by bola kratšia, keby po ceste nebolo toľko pôvabných zastávok.

medzi nebom a zemou

"Múdrosť možno dosiahnuť skúsenosťou, to je cesta najťažšia, napodobňovaním, to je cesta najľahšia, premýšľaním, to je cesta najušľachtilejšia."

zvýšujem hodnotu tvojho života